PROGRAMMAZIONE DAL 10 AL 16 GIUGNO
 • EXTRALISCIO - PUNK DA BALERA
 • Giovedì: n.d.
 • Venerdì: n.d.
 • Sabato: n.d.
 • Domenica: n.d.
 • Lunedì: 21:00
 • Martedì: 21:00
 • Mercoledì: 21:00
 • BON JOVI AL CINEMA
 • Giovedì: 21:00
 • Venerdì: 21:00
 • Sabato: 18:00 21:00
 • Domenica: 18:00 21:00
 • Lunedì: n.d.
 • Martedì: n.d.
 • Mercoledì: n.d.
 • LASSIE TORNA A CASA
 • Giovedì: 20:50
 • Venerdì: 20:50
 • Sabato: 17:00 20:50
 • Domenica: 17:00 20:50
 • Lunedì: 20:50
 • Martedì: 20:50
 • Mercoledì: 20:50
 • RUN [2020]
 • Giovedì: 21:30
 • Venerdì: 21:30
 • Sabato: 18:30 21:30
 • Domenica: 18:30 21:30
 • Lunedì: 21:30
 • Martedì: 21:30
 • Mercoledì: 21:30
 • THE CONJURING - PER ORDINE DEL DIAVOLO (3) V.M.14
 • Giovedì: 21:00
 • Venerdì: 21:00
 • Sabato: 17:30 21:00
 • Domenica: 17:30 21:00
 • Lunedì: 21:00
 • Martedì: 21:00
 • Mercoledì: 21:00
 • CRUDELIA
 • Giovedì: 20:40
 • Venerdì: 20:40
 • Sabato: 17:20 20:40
 • Domenica: 17:20 20:40
 • Lunedì: 20:40
 • Martedì: 20:40
 • Mercoledì: 20:40