PROGRAMMAZIONE DAL 23 AL 29 SETTEMBRE
 • JOSÉE, LA TIGRE E I PESCI
 • Giovedì: n.d.
 • Venerdì: n.d.
 • Sabato: n.d.
 • Domenica: n.d.
 • Lunedì: n.d.
 • Martedì: 21:15
 • Mercoledì: n.d.
 • OASIS KNEBWORTH 1996
 • Giovedì: n.d.
 • Venerdì: n.d.
 • Sabato: n.d.
 • Domenica: n.d.
 • Lunedì: 21:15
 • Martedì: n.d.
 • Mercoledì: n.d.
 • SPACE JAM - NEW LEGENDS
 • Giovedì: 21:00
 • Venerdì: 19:40 22:10
 • Sabato: 16:35 19:40 22:10
 • Domenica: 17:20 21:00
 • Lunedì: 21:00
 • Martedì: 21:00
 • Mercoledì: 21:00
 • DUNE [2020]
 • Giovedì: 20:30 21:30
 • Venerdì: 19:00 21:30 22:10
 • Sabato: 16:25 18:10 19:05 21:30 22:10
 • Domenica: 17:20 18:20 20:30 21:30
 • Lunedì: 20:30 21:30
 • Martedì: 20:30 21:30
 • Mercoledì: 20:30 21:30
 • ANCORA PIÙ BELLO
 • Giovedì: 21:25
 • Venerdì: 21:25
 • Sabato: 19:30 22:00
 • Domenica: 19:00 21:25
 • Lunedì: n.d.
 • Martedì: n.d.
 • Mercoledì: 21:25
 • PAW PATROL - IL FILM
 • Giovedì: n.d.
 • Venerdì: n.d.
 • Sabato: 17:10
 • Domenica: 17:10 19:15
 • Lunedì: n.d.
 • Martedì: n.d.
 • Mercoledì: n.d.
 • IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI [2021]
 • Giovedì: n.d.
 • Venerdì: 19:30
 • Sabato: 16:20
 • Domenica: 16:20
 • Lunedì: n.d.
 • Martedì: n.d.
 • Mercoledì: n.d.
 • SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI
 • Giovedì: 21:15
 • Venerdì: 19:15 22:10
 • Sabato: 19:15 22:10
 • Domenica: 21:15
 • Lunedì: 21:15
 • Martedì: 21:15
 • Mercoledì: 21:15
 • ME CONTRO TE - IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA
 • Giovedì: n.d.
 • Venerdì: n.d.
 • Sabato: 17:20
 • Domenica: 17:20
 • Lunedì: n.d.
 • Martedì: n.d.
 • Mercoledì: n.d.