PROGRAMMAZIONE DAL 13 AL 19 DICEMBRE
 • MARATONA BUMBLEBEE + TRANSFORMERS
 • Giovedì: n.d.
 • Venerdì: n.d.
 • Sabato: n.d.
 • Domenica: n.d.
 • Lunedì: n.d.
 • Martedì: n.d.
 • Mercoledì: 19:40
 • AMICI COME PRIMA
 • Giovedì: n.d.
 • Venerdì: n.d.
 • Sabato: n.d.
 • Domenica: n.d.
 • Lunedì: n.d.
 • Martedì: n.d.
 • Mercoledì: 17:10 19:50 22:05
 • IL TESTIMONE INVISIBILE
 • Giovedì: 17:10 19:40 21:55
 • Venerdì: 17:10 19:40 21:55
 • Sabato: 14:20 17:10 19:40 21:55
 • Domenica: 14:20 17:10 19:40 21:55
 • Lunedì: 17:10 19:40 21:55
 • Martedì: 17:10 19:40 21:55
 • Mercoledì: 17:10 19:40 21:55
 • MACCHINE MORTALI
 • Giovedì: 16:35 19:20 22:10
 • Venerdì: 16:35 19:20 22:10
 • Sabato: 14:30 16:35 19:20 22:10
 • Domenica: 14:30 16:35 19:20 22:10
 • Lunedì: 16:35 19:20 22:10
 • Martedì: 16:35 19:20 22:10
 • Mercoledì: 16:35 19:20 22:10
 • UN PICCOLO FAVORE
 • Giovedì: 16:50 19:30 22:00
 • Venerdì: 16:50 19:30 22:00
 • Sabato: 14:20 16:50 19:30 22:00
 • Domenica: 14:20 16:50 19:30 22:00
 • Lunedì: 16:50 19:30 22:00
 • Martedì: 16:50 19:30 22:00
 • Mercoledì: 16:50 19:30
 • ALPHA - UN'AMICIZIA FORTE COME LA VITA
 • Giovedì: 17:20
 • Venerdì: 17:20
 • Sabato: 14:20 17:20
 • Domenica: 14:20 17:20
 • Lunedì: 17:20
 • Martedì: 17:20
 • Mercoledì: n.d.
 • LA CASA DELLE BAMBOLE - GHOSTLAND V.M.14
 • Giovedì: 22:15
 • Venerdì: 22:15
 • Sabato: 22:15
 • Domenica: 22:15
 • Lunedì: 22:15
 • Martedì: 22:15
 • Mercoledì: 22:15
 • BOHEMIAN RHAPSODY
 • Giovedì: 16:30 19:20 22:10
 • Venerdì: 16:30 19:20 22:10
 • Sabato: 14:20 16:30 19:20 22:10
 • Domenica: 14:20 16:30 19:20 22:10
 • Lunedì: 16:30 19:20 22:10
 • Martedì: 16:30 19:20 22:10
 • Mercoledì: 16:30 19:20 22:10
 • IL GRINCH
 • Giovedì: 17:15 19:50
 • Venerdì: 17:15 19:50
 • Sabato: 14:40 17:15 19:50
 • Domenica: 14:40 17:15 19:50
 • Lunedì: 17:15 19:50
 • Martedì: 17:15 19:50
 • Mercoledì: 17:15
 • SE SON ROSE
 • Giovedì: 19:45 22:05
 • Venerdì: 19:45 22:05
 • Sabato: 19:45 22:05
 • Domenica: 19:45 22:05
 • Lunedì: 19:45 22:05
 • Martedì: 19:45 22:05
 • Mercoledì: n.d.